>
Contact us

CONTACT US

Mayer CNC Technology Co., Ltd.
 
Address: Jinjiang City, Fujian Jingshan Xintang Street Office Zone (nantang Avenue location Building)
Tel: +86 595-82108886 82108887
Fax: +86 595-82108885